Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató

A Barboncás Bábokkal Nemcsak a Gyermekekért Egyesület (a továbbiakban: adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető az alábbi elérhetőségen:

Megszakítás